Spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne v našej predajni alebo zaslať na adresu:

Adresa na vrátenie, výmenu a reklamácie tovaru

Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
Slovenská republika

Formulár na vrátenie tovaru TU

Vrátený tovar prosím dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte nás na: 
eshop@arlam.sk alebo na telefónnom čísle 0905 257 106


VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak bol tovar objednaný prostredníctvom internetu a vyzdvihnutý osobne priamo u predávajúceho.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci prinesie alebo zašle tovar na vlastné náklady na adresu miesta prevádzky predávajúceho: Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, 911 05 Trenčín. V prípade, ak kupujúci zašle tovar na dobierku, predávajúci ho neprevezme.

3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru predávajúci vráti cenu za tovar do 14 dní na účet kupujúceho.

4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť nepoužitý, zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa Všeobecných obchodných podmienok je povinný:

1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informovať o svojom rozhodnutí jednoznačným písomným vyhlásením alebo formulárom na odstúpenie od zmluvy zaslaným e-mailom na eshop@arlam.sk alebo poštou spolu s tovarom na adresu predajne Arlam, s.r.o., Brnianska 420/2A 91105 Trenčín.

2. Ďalej je povinný uviesť číslo objednávky (web-objednávky), číslo faktúry, dátum zakúpenia a číslo svojho účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov.

3. V zmysle § 7 odst. 1, zákona 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ (ďalej len “kupujúci”) oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za termín prevzatia sa považuje termín prevzatia kompletného tovaru, čo potvrdí spotrebiteľ svojim podpisom na kuriérskej zásielke, alebo na faktúre (ďalej len “daňový doklad”) pri osobnom prevzatí, či doručením prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

4. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nie je možné ho z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

5. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné uplatniť podľa spôsobu uvedeného vo VOP čl. VIII. bod 1 ods. a) a c) do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí  predávajúci kupujúcemu storno objednávky, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

6. V prípade, že suma za objednaný tovar bola uhradená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť peňažné prostriedky späť na bankový účet kupujúceho, alebo určí iný spôsob, ktorý si predávajúci a spotrebiteľ dojednajú.

7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť vopred objednaný tovar. V opačnom prípade kupujúcemu obratom vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, či iné riešenie po dohode s kupujúcim.

8. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, z dôvodu chybne uvedených údajov, alebo nedostupnosti pri doručení zásielky.

E-SHOP JE V REKONŠTRUKCII 

Vážení zákazníci, v súčasnosti pracujeme na aktualizácii cien a sortimentu. Prosíme Vás, aby ste nás v prípade záujmu o produkty zatiaľ kontaktovali na e-mailovej adrese arlam@arlam.sk. Ďakujeme!

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať kvalitnejšie služby. GDPR info